Privacyverklaring Desiree Meulemans

Privacyverklaring Desiree Meulemans grafisch ontwerp en fotografie

Desiree Meulemans grafisch ontwerp en fotografie, gevestigd aan Stieltjesstraat 76, 3514 JD Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Desiree Meulemans grafisch ontwerp en fotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

 • Desiree Meulemans grafisch ontwerp en fotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Verzenden van mijn nieuwsbrief.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn werkzaamheden uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Van mensen die ik gefotografeerd heb bewaar ik contactgegevens om toestemming te kunnen vragen voor publicatie van de foto waarop staan afgebeeld.
 • Ik verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Desiree Meulemans grafisch ontwerp en fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

 • Desiree Meulemans grafisch ontwerp en fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:
 • Als u mij een vraag stelt per e-mail of webformulier: Ik bewaar de e-mail die u stuurt. Welke gegevens daarin staan bepaalt u zelf. Mijn e-mail correspondentie bewaar ik permanent. Ik werk met goed beveiligde mail van Google en heb met Google een verwerkersovereenkomst.
 • Als ik een foto heb gemaakt waar u op staat: Ik bewaar naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens bewaar ik permanent. Van mensen die ik gefotografeerd heb bewaar ik contactgegevens om eventueel toestemming te kunnen vragen voor publicatie van de foto waarop ze staan afgebeeld.
 • Als ik u heb gefotografeerd voor een publicatie (tijdschrift, krant e.d.): Dan heb ik in mijn database met foto’s vermeld waar en wanneer de foto is gemaakt, wie de opdrachtgever is, wie er op de foto staan, waarom de foto is gemaakt en wat er verder op de foto te zien is. Deze gegevens bewaar ik permanent. Ik actualiseer deze gegevens niet.
 • Als u een foto of fotoboek van mij gekocht heeft of me een opdracht hebt gegeven een foto te maken: Ik bewaar uw naam en adres minstens 7 jaar in mijn database met facturen. Af en toe schoon ik mijn adressenbestand op. Als ik denk nooit meer contact met je te hebben verwijder ik je gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Desiree Meulemans grafisch ontwerp en fotografie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Desiree Meulemans grafisch ontwerp en fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Ik maak geen gebruik van Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Desiree Meulemans grafisch ontwerp en fotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar desiree@desireemeulemans.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Desiree Meulemans grafisch ontwerp en fotografie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Desiree Meulemans grafisch ontwerp en fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met desiree@desireemeulemans.nl

 

contactgegevens

Desiree Meulemans, Stieltjesstraat 76, 3514 JD Utrecht +31681326667

Desiree Meulemans is de Functionaris Gegevensbescherming van Desiree Meulemans grafisch ontwerp en fotografie Zij is te bereiken via desiree@desireemeulemans.nl