Prinses Beatrix 80 jaar

Moeder van het volk

Op 19 april 2010 werd ik gebeld door de kabinetschef van burgemeester Wolfsen of ik de volgende dag tijd had voor een fotografieopdracht. Het bleek te gaan om een werkbezoek van koningin Beatrix in verband met het programma ‘Gekozen oplossingen ten aanzien van (verslaafde) dak- en thuislozen in Utrecht’. 

Er mocht geen pers bij aanwezig zijn en mijn opdracht was ‘terughoudend fotograferen’ oftewel; onzichtbaar zijn en zorgen dat niemand last van je heeft. 

Aan de dag van het werkbezoek, 20 april 2010, heb ik prachtige herinneringen. Het fotograferen ging goed en het was heel bijzonder om mee te maken hoe goed en ontspannen zo’n werkbezoek verloopt. Daarbij waren de reacties van de bewoners van de hostels mooi en ontroerend. Maar wat op mij het meeste indruk heeft gemaakt is konigin Beatrix die ik alleen kende van t.v. als een serieuze staatsvrouw. Op deze dag heb ik een andere kant van dichtbij mogen meemaken; een lieve vrouw die met de bewoners praat, naar ze luistert en ze troost; een echte moeder van het volk!

De foto’s die ik die dag gemaakt heb mogen in verband met de privacy van de bewoners niet gepubliceerd worden, deze waren alleen voor intern gebruik. Deze foto heb ik gemaakt aan het einde van het bezoek, wanneer H.M. weer vertrekt. 

Van harte gefeliciteerd prinses Beatrix!

Koning Willem-Alexander te gast bij Rutgers 50 jaar

Streekbezoek Eemland koning Willem-Alexander en koningin Máxima

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima bezoeken de provincie Utrecht

Werkbezoek koning Willem-Alexander

Máxima opent het Máximapark