nwmo

Op initiatief van medisch directeuren van de leden van Nefarma is in juni 2009 het voorstel aangenomen door het Nefarma bestuur om de kwaliteit van nWMO studies meer zichtbaar te maken en de vermenging van reclame met onderzoek te voorkomen.

grafisch ontwerp logo en rapport

opdrachtgever: Stuurgroep niet-WMO

juli 2011