FC4YOU

FC4YOU is opgericht door FC Utrecht als een zelfstandige stichting en is financieel onafhankelijk. FC4YOU maakt wel gebruik van de faciliteiten van de club. Daarnaast worden de spelers van FC Utrecht ingezet als rolmodellen bij de projecten.

opdrachtgever: FC Utrecht

2009