Buitengewoon

Een imagocampagne over hoog opgeleide vluchtelingen

opdrachtgever: het Ministerie van SoZaWe en het UAF

i.s.m. Wies Kalsbeek, www.uitdeverf.nl

2006

bekijk de uitgave